×
NoHab uses its own and third-party cookies to provide a better service and also ensures that the advertisements better match your preferences. If you use our website you agree with our cookie policy. Read more

NoHab

Thank you for playing NoHab!
NoHab was made with a lot of love ♥

Cosmic 3.0

Raizer

And all NoHab's ♥
FAQ
Find all the answers about your questions here!

Nohabbo Educated: Multiculterele communicatie

Multiculturele communicatie is van groot belang bij internationaal contact. Communicatie is immers de sleutel tot het opbouwen van relaties en het begrijpen van andere culturen en hun waarden, normen en gewoonten. Om het belang van multiculturele communicatie bij internationaal contact te begrijpen, kunnen we gebruik maken van de zeven dimensies van Trompenaars cultuurmodel en het cultuurmodel van Hofstede.

 1. Trompenaars cultuurmodel:

Het cultuurmodel van Trompenaars onderscheidt zeven dimensies van culturele verschillen. Deze dimensies zijn:

 • Universele versus specifieke cultuur: sommige culturen hebben meer universele waarden en normen die in veel landen worden gedeeld, terwijl andere culturen meer specifieke waarden en normen hebben die alleen in die cultuur voorkomen.
 • Individueel versus collectief: sommige culturen hechten meer waarde aan individuele prestaties en vrijheid, terwijl andere culturen meer nadruk leggen op collectieve samenwerking en harmonie.
 • Neutraal versus emotioneel: sommige culturen uiten emoties openlijk en anderen juist niet.
 • Specifiek versus diffuse relatie: sommige culturen hebben een specifiekere en formelere benadering van relaties, terwijl andere culturen een meer diffuse benadering hebben waarbij werk- en privérelaties door elkaar lopen.
 • Taakgericht versus mensgericht: sommige culturen richten zich meer op het behalen van doelen en resultaten, terwijl andere culturen meer waarde hechten aan menselijke relaties en het welzijn van mensen.
 • Korte-termijn versus lange-termijn oriëntatie: sommige culturen zijn gericht op korte-termijn resultaten en snelle oplossingen, terwijl andere culturen een meer lange-termijn oriëntatie hebben en zich richten op duurzaamheid en toekomstige generaties.
 • Hoog versus laag context: sommige culturen communiceren heel direct en expliciet, terwijl andere culturen meer indirect en impliciet communiceren.

Multiculturele communicatie is belangrijk bij internationaal contact omdat het begrijpen van deze dimensies ons kan helpen om te begrijpen hoe andere culturen communiceren, denken en handelen. Door het begrijpen van deze dimensies kunnen we ons aanpassen aan andere culturen en beter samenwerken met mensen uit verschillende landen en culturen.

 1. Cultuurmodel van Hofstede:

Een ander cultuurmodel dat relevant is voor multiculturele communicatie bij internationaal contact is het cultuurmodel van Hofstede. Hofstede onderscheidt vijf dimensies van cultuurverschillen:

 • Machtsafstand: dit verwijst naar de mate waarin mensen in een samenleving ongelijke machtsverhoudingen accepteren en verwachten. In sommige landen is er een hoge machtsafstand en wordt er veel respect verwacht voor autoriteit en hiërarchie, terwijl in andere landen de machtsafstand lager is en er meer nadruk wordt gelegd op gelijkheid en participatie.
 • Individualisme versus collectivisme: dit verwijst naar de mate waarin mensen zichzelf zien als individu of als onderdeel van een groep. In sommige culturen is individualisme belangrijk en wordt er meer nadruk gelegd op onafhankelijkheid en zelfstandigheid, terwijl in andere culturen collectivisme belangrijker is en er meer nadruk ligt op samenwerking en groepsbelang.
 • Masculiniteit versus femininiteit: dit verwijst naar de mate waarin een samenleving meer gericht is op mannelijke waarden zoals ambitie, prestatie en competitie, of juist op meer vrouwelijke waarden zoals zorgzaamheid, kwaliteit van leven en solidariteit.
 • Onzekerheidsvermijding: dit verwijst naar de mate waarin mensen zich bedreigd voelen door onzekerheid en risico's. In sommige culturen wordt er veel nadruk gelegd op zekerheid en stabiliteit, terwijl in andere culturen meer ruimte is voor verandering en onzekerheid.
 • Lange versus korte-termijn oriëntatie: dit verwijst naar de mate waarin een samenleving gericht is op lange-termijn planning en denken of juist meer op korte-termijn oplossingen en direct resultaat.

Het begrijpen van deze dimensies kan ons helpen om effectiever te communiceren en samen te werken met mensen uit verschillende culturen. Bijvoorbeeld, als we weten dat een bepaalde cultuur meer collectivistisch is, kunnen we ons aanpassen aan de groepsdynamiek en meer nadruk leggen op samenwerking en consensus. Als we weten dat een cultuur meer gericht is op lange-termijn planning, kunnen we ons aanpassen aan deze manier van denken en meer nadruk leggen op duurzaamheid en toekomstige resultaten.

Kortom, multiculturele communicatie is van groot belang bij internationaal contact en het begrijpen van cultuurverschillen kan ons helpen om effectiever te communiceren en samen te werken met mensen uit verschillende culturen. Door gebruik te maken van de zeven dimensies van Trompenaars cultuurmodel en het cultuurmodel van Hofstede, kunnen we deze cultuurverschillen beter begrijpen en ons aanpassen aan andere culturen en hun waarden, normen en gewoonten.